Hjälp Till Ranglistan

I ranglistan kan du se hur högt du har kommit på chattens rangsystem. Alla rangerna finns i den stora rangbarometen som du kan se här till höger. För varje rang kan du se vilka nya saker du kan göra på chatten.

Du kan också gå in och se hur lång tid det tar innan du befordras nästa gång. Ju högre du kommer i rang desto längre tid måste du vara online, och ju mer måste du skriva innan du stiger igen.You can also see when you`re up for promotion next. The higher your rank, the more you have to be online and the more you have to write on the chat to reach the next level.